Egnahemsfabriken Tjörn ek för

Finalist i Årets Kooperativ 2020

De bygger själva, fast tillsammans. Egnahemsfabriken på Tjörn visar hur man kan kraftsamla lokalsamhället på en liten ort för att på innovativa sätt ta sig an stora samhällsutmaningar. Här byggs inte bara hem för fler, utan även broar mellan människor.

Fortsätt läsa >

Det behövs fler vägar till ett eget hem i Sverige idag. Genom att involvera brett; med unga, nyanlända och äldre i fokus och med tillsammansbyggande och byggemenskaper som några av verktygen, har Egnahemsfabriken bestämt sig för att göra den enskildes bostadsbehov till en kooperativ angelägenhet i lokalsamhället.

Egnahemsfabriken har drygt 200 medlemmar och medlemskap öppet för alla som vill använda sig av föreningens tjänster och etablerad infrastruktur, ett bra stöd för självbyggare, “tillsammansbyggare”. De flesta är dock medlemmar för att de vill hjälpa andra att bygga, inte primärt för att bygga åt sig själva.

Som inspiration har man Egnahemsrörelsen, en folkrörelse som var aktiv under första halvan av 1900-talet. Målet var då att ge arbetarklassen möjlighet till ett eget boende och stötta med offentlig infrastruktur. Den som byggde själv var inte utlämnad åt sig själv, utan kunde få såväl teoretisk som praktisk hjälp vid behov. 

Med Egnahemsfabriken som plattform och motor genomförs byggen av olika typer av bostäder, design- och byggstudiecirklar, ungdoms- och integrationsprojekt, odling och omställningsaktiviteter, återbruksverksamhet och mycket mer. Föreningen har idag med sina medlemmar sedan starten 2018 uppfört ett tiotal hus i regionen.

Genom att med nya och innovativa sätt att tillsammans lösa bostadsfrågan, återanvända byggmaterial, praktisera ekologiskt byggande och integrera människor i lokalsamhället bidrar föreningen i hög grad till en hållbar utveckling. Det kooperativa arbetssättet ger ringar på vattnet som uppstår runt husbyggandet, genom det sociala kapital som mötesplatsen alstrar. Det bygger broar mellan grupper som har extra kapacitet och grupper som annars inte skulle mötas eller få chansen att hjälpa varandra. Föreningen är ett riktigt bra exempel på socialt företagande och bedriver även en arbetsintegrerande verksamhet med arbetsträning och praktik. 

Egnahemsfabriken har tagit sig an en stor samhällsutmaning och tillsammans bygger de en del av lösningen.

Vilka ska bli Årets Kooperativ 2020?