KASAK Bilvården

På KASAK Bilvården ser man till att både bilar och människor får skina. På två år har antalet anställda ökat från sju till 28. De är därmed ett fint exempel på att delaktighet, arbete och affärer kan skapa såväl mänskliga som ekonomiska värden.

KASAK (Karlskrona Sociala Arbetskooperativ) erbjuder högklassig rekonditionering, städning och tvätt av bilar både till både privata och offentliga kunder. Företaget har också en bilverkstad. De säljer också platser för arbetsträning och rehabilitering till Karlskrona kommun, Försäkringskassan och Landstinget Blekinge.

Det de tjänar används till att utveckla verksamheten så att de blir ännu bättre på dessa dubbla affärsidéer. Karlskrona kommun är största kund och med dem har man både ett avtal om att tvätta och städa deras 400 leasingbilar samtidigt som kommunen även köper platser för arbetsträning och rehabilitering. Den senaste affärsgrenen (som sker på försök) är en tvättdepå med leverans och uppackning av yrkeskläder. Det är äldre- och funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona kommun som köper denna tjänst.

Kunder vittnar om en högklassig service – de kan till exempel få sin bil  hämtad och lämnad. Kooperativet har också gjort miljöinvesteringar i anläggningen och använder enbart Svanen-märkta produkter. Ett aktivt arbete för en ökad mångfald i personalgruppen har inneburit att det nu finns sex kvinnor bland de anställda. Ambitionen är att de ska bli ännu fler.

Efter sex månaders anställning erbjuds medlemskap i kooperativet. Alla anställda har nycklar och tillgång till lokaler och verkstad på helger. Att tvätta och meka med sin egen bil efter stängning är tillåtet.

– Att få förtroende och känna att jag är med och äger företaget, är en viktig del, säger verksamhetsledaren Dan Johansson.

– Och det fungerar, intygar han.

KASAK Bilvården slår sig inte till ro. Verksamheten utvecklas utifrån marknadens behov och kompetensen hos de anställda. Målet är att inom några år vara 100 anställda.

Till KASAK Bilvårdens hemsida!

Till förstasidan för röstning!

Den 22 oktober startar omröstningen för Årets kooperativ 2018