Kooperativ Handel Fram

Det går bra för Kooperativ Handel Fram. Ekologisk mat är inte längre en trend – utan ett skifte. Som pionjärer på ekologisk mat har kooperativet betytt mycket för göteborgarnas resa i detta avseende. Och de fortsätter uppmuntra en hållbar livsstil, bland annat genom att ge rabatter för den som inte åker bil till affären.

Det kostar på att vara tidig med en affärsidé. Efter att i 33 år erbjudit göteborgarna ekologiska och rättvisa matvaror är just uthållighet en egenskap som Kooperativ Handel FRAM i Göteborg har visat stort prov på. När de startade var ekologisk och rättvist producerad mat knappast mainstream. Idag är det inte längre en trend – utan ett skifte. Efterfrågan är till och med så stor att kooperativet utökat till två affärer som båda också har fått byggas ut.

Kooperativet startade som ett konsumentkooperativ – de som handlade i butiken ägde och drev alltså verksamheten. Sedan några år har personalen tagit över och numera är Kooperativ Handel Fram ett arbetskooperativ.  Fortfarande har de dock en nära relation till sina kunder – butikerna är personliga och att det bland nya ansikten även finns medarbetare som bemannat affärerna i 33 år – gör säkert sitt till.

Kooperativ Handel Fram peppar sina kunder att agera hållbart även på andra områden. Här används bland annat prissättningen. Den som handlar för minst 800 kr och går, cyklar eller åker kollektivt till och från butiken får till exempel 10 % rabatt.

Kooperativ Handel Fram har varit och är alltså en betydande kraft för göteborgarnas hållbara livsstil.

Till Kooperativ Handel Frams hemsida!

Till förstasidan för röstning!

 

Den 22 oktober startar omröstningen för Årets kooperativ 2018