Koopus

De konkurrerar med kvalitet i en konkurrensutsatt bransch men har lyckats skapa en fredad plats på en tuff arbetsmarknad.

Det startade 2014 med sju praktikanter i ett garage. Idag driver 20 anställda en fabrik. Tillsammans med arbetsträningen sysselsätter de nära 50 personer dagligen. Legotillverkning av hörselskydd och skyddshjälmar är huvuddelen av verksamheten. Största kunden är Sordinvikmanshyttan AB.

Åke Hedblom, VD och grundare, har erfarenhet både från att ha varit en drivande kugge i tillverkningsindustri och från lång sjukskrivning. Den dubbla kompetensen är en framgångsfaktor.

Alla som arbetar på Koopus har erfarenhet av att stå utanför arbetsmarknaden. Orsakerna varierar men alla kan söka medlemskap efter ett års anställning. Det ger en trovärdighet till ledarskapet att även chefen ”gjort resan”.

En annan framgångsfaktor är det goda samarbetet med den största kunden Sordinvikmanshyttan AB, som tidigt vågade tro på idén – att handla av en underleverantör som har som främsta syfte att bidra till att fler får möjlighet till arbete.

Kanske blir det snart fler Koopus i landet. Med stöd från innovationsmyndigheten Vinnova utvecklas nu ett franchise-koncept för att kunna sprida Koopusandan vidare till fler orter.

http://koopus.se

Till förstasidan för att rösta på Koopus!

Den 22 oktober startar omröstningen för Årets kooperativ 2018