Vasikkavuoma Utveckling

Finalist i Årets Kooperativ 2021

Med sitt innovativa arbetssätt för att bevara ett av EU:s mest skyddsvärda naturområden har det här kooperativet byggt upp ett rikt kulturliv med enorm attraktionskraft. De inspirerar till gemensam handling och är en förebild för andra bygder och orter.

Fortsätt läsa >

Genom långsiktigt arbete har kooperativet Vasikkavuoma Utveckling vårdat ett naturreservat som utgör en av Nordeuropas största slåttermyrar, ett Natura 2000 område. Föreningen ligger bakom utvecklingen av ett rikt kulturliv i form av teaterföreställningar, Römppädans, samtalskvällar, vinprovningar, gökotta, slåtter- och julfester, studiebesök och resor. De driver även en fritidsgård, samt drar skid- och skoterspår. Besöksnäringen och framförallt den lokala vinterturismen växer från år till år. 

Föreningens huvudsakliga verksamhet finns idag på Vasikkavuoma slåttermyr, för bevarandet av lad-landskapet till eftervärlden och för att kunna förmedla för kommande generationer hur folk började bosätta sig här och hur de fick sin utkomst. Föreningen bistår även LKAB med ekologiska kompensationsåtgärder i området och de arbetar med skötseln av världsarvet Jupukka, Struves meridianbåge.

Vasikkavuoma Utveckling är ett bra exempel på en kooperativ verksamhet som kombinerar bevarandet av Norrbottens och Tornedalens natur och kultur med områden som lokal utveckling och attraktionskraft. De inspirerar till gemensam handling och är en förebild för andra bygder och orter.