Backatorpsskolan

De ser den täta samverkan i kooperativet som en bra förutsättning för att barnen ska nå målen i läroplanen. Skolkooperativet, där både föräldrar och personal är medlemmar är både stabilt och i utveckling.

När kommunen lade ned planerna på en kommunal skola i förorten på Hisingen tog föräldrar initiativet och startade en egen. Idag, 25 år senare, är både personal och föräldrar medlemmar i skolkooperativet. 345 elever går i antingen förskoleklass eller år 1-6 och skolan driver även fritidsverksamhet.

I våras fattade kooperativet beslut om att renovera för 30 miljoner – ett ärende som föräldrar i andra skolor sällan behöver ta ställning till. Men på Backatorpsskolan ser man att just delaktighet och samverkan mellan föräldrar och med personal ger goda förutsättningar för barnen att nå målen i läroplanen.

Mycket arbete ägnas att utveckla ”medlemskompetensen” – det gäller att nya medlemmar förstår vilka lagkrav en skola har och styrningen av kooperativet. Men belöningen – att få bidra i de stora frågorna – svetsar samman, skapar engagemang och trygghet för såväl barn som föräldrar och personal.

Backatorpskolans webbplats

Till förstasidan för röstning på Backatorpsskolan!

Den 22 oktober startar omröstningen för Årets kooperativ 2018