Bräcke fiber

Finalist i Årets Kooperativ 2021

I Bräcke kommun, Jämtland, är 93% av fastigheterna anslutna med fiber. En unikt hög siffra för att vara en utspridd landsbygds- och glesbygdskommun. Bräcke var också snabbast i länet med sin fiberutbyggnad. Framgångskonceptet stavas kooperativt samarbete.

Fortsätt läsa >

2012 hade invånare i Bräcke kommun bildat ett antal fiberföreningar och redan i inledningen insåg man behovet av ett samarbete mellan föreningarna. Dels för att kunna förhandla med tjänsteleverantörer som t ex Telia, men även gentemot andra leverantörer av administrativa och tekniska tjänster. Sagt och gjort, de startade en förening för föreningarna. Med tanken om “en för alla – alla för en” bildade de 14 separata fiberföreningarna (med 4500 medlemmar) den gemensamma föreningen Bräcke Fiber. 

Nyttan för Bräckes invånare har varit det man hela tiden hade för ögonen. Och sällan har det varit så tydligt att det kooperativa samarbetet var ett lyckodrag för kommuninvånarna som under pandemin, då många var i behov av att arbeta hemifrån.