Om Årets Kooperativ

Årets kooperativ i Sverige är en tävling som anordnas av FremiaWe Effect och Coompanion Sverige. Runt om i landet utses regionala Årets kooperativ bland de 25 regionala Coompanion som finns. 2023 nominerades 13 bidrag och tre av dem gick vidare till den nationella finalen, utsedda av en jury. Finalisterna deltar därefter i en publik omröstning på webben, öppen för alla fram till den 27 oktober. Det är alltså du tillsammans med med juryns röster som avgör vem som blir Årets Kooperativ.

Det kooperativ som vinner får 10 000 kr i prissumma från Coompanion Sverige, samt fritt deltagande på en utbildning arrangerad av Fremia. Dessutom kan kooperativet räkna med att det kommer att nämnas som ett gott exempel över hela landet – och kanske via We Effect – bli ryktbart även utanför landets gränser. Kooperativ tror på samarbete mellan kooperativ.

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma kooperativt företagande – entreprenörskap som ofta möter miljö- och samhällsutmaningar snarare än att bidra till dem. Vi vill också visa på den bredd på affärsverksamheter som bedrivs i den här formen.

Juryn, utöver allmänheten, består av personer som är duktiga på företagsutveckling och kooperation. Juryns poäng vägs samman med de poäng ni ger genom omröstningen på nätet.

2023 års jury

  • Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige
  • Jan Edén, Fremia
  • Anna Tibblin, We Effect
  • Petra Pilawa, Svensk Kooperation
  • Linnea Östlund, Tillväxtverket
 

Tidigare vinnare

Tävlingen Årets kooperativ i Sverige har genomförts sedan 2007 och här är tidigare års pristagare:

Frågor

Frågor om tävlingen kan besvaras av Gordon Hahn, ordförande i Coompanion Sverige.  gordon.hahn@coompanion.se

coompanion årets kooperativ