Gold of Lapland

Genom företagssamverkan i kooperativet Gold of Lapland har den globala resenären hittat till Västerbotten och Lapplands inland – till skogen, älvarna, norrskenet, midnattssolen och den rika kulturen.

Gold of Lapland gör Västerbotten och Lapplands inland till ett självklart resmål för den globala resenären till gagn för kooperativets medlemmar – drygt 60 stycken från besöksnäringen. Detta sker genom att Gold of Lapland marknadsför medlemmarnas turistiska produkter till utvalda målgrupper och marknader för att skapa ökad försäljning för dessa.

Man samarbetar också tätt med det omgivande samhället. Ett exempel är utbildningen av värdskapscoacher som kan hålla utbildningar för sommarvikarier, för handeln, för politiker och tjänstepersoner. Hela destinationen arbetar också med hållbarhetsfrågor.

Att förlänga säsongen är ett viktigt mål för kooperativet – då det kan göra stor ekonomisk skillnad för medlemmarna och samhället. Genom event såsom Utemässan i Lappland för jakt-, fiske- och hundintresserade fylldes en hel camping (c:a 470 husvagnsplatser och stugor) som året innan endast hade 30 uthyrda platser föregående majhelg. De nya utländska gästerna spelar en viktig roll för att företagen i kooperativet ska kunna behålla anställda året runt.

Kooperativet satsar också på digital marknadsföring – framförallt genom att förmedla destinationen visuellt på film och via Instagram.

I Gold of Lapland har strategiska partners funnit en samtalspart. Kooperativet sitter nu vid samma bord som utländska researrangörer, VisitSweden, flygbolag, kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket, kommunstyrelser mm och pratar om besöksnäringens villkor och utvecklingspotential.

Det som åstadkommits genom samarbetet i kooperativet Gold of Lapland, under de tolv år kooperativet funnits, hade inte varit möjligt för medlemmarna var och en för sig. Kooperativet har därmed blivit en förutsättning för utveckling av besöksnäring och enskilda företagare i regionen och ett gott exempel på hur en destinationsorganisation i glesbygd med fördel drivs kooperativt.

Till Gold of Laplands hemsida!

Till förstasidan för röstning!

 

 

 

Den 22 oktober startar omröstningen för Årets kooperativ 2018