Om kooperativ

Kooperativ finns i stort sett i alla branscher. I dess renaste form är det tre, några fler eller väldigt många människor som går samman och driver ett företag ihop, med en värdegrund som handlar om demokratiskt samarbete och hållbarhet.
Att dela på utmaningarna och arbetet och få fira framgångar tillsammans som ett team – det är svårslaget.

Vi inom Coompanion jobbar med att ger råd till personer som har tankar om att starta
en tillsammans. Vi hjälper också befintliga kooperativ med att utveckla verksamheten genom råd, information och utbildningar.

Läs mer:

Här är en kort film om några kooperativ som startat de senaste åren!

Den 22 oktober startar omröstningen för Årets kooperativ 2018