Om Årets Kooperativ

Årets kooperativ i Sverige är en tävling som anordnas av Arbetsgivareföreningen Fremia, We Effect och Coompanion Sverige. Runt om i landet utses regionala Årets kooperativ bland de 25 regionala Coompanion som finns. 2020 skickades 6 bidrag in och tre av dem gick vidare till den nationella tävlingen. En jury utser vilka kooperativ som går vidare för omröstning på webben som är öppen för alla. Det är alltså du tillsammans med med juryns röster som avgör vem som blir Årets Kooperativ.

Det kooperativ som vinner får 10 000 kr i prissumma från Coompanion Sverige, samt fritt deltagande på en utbildning arrangerad av Arbetsgivarföreningen Fremia. Dessutom kan kooperativet räkna med att det kommer att nämnas som ett gott exempel över hela landet – och kanske via We Effect – bli ryktbart även utanför landets gränser. Kooperativ tror på samarbete mellan kooperativ.

Syftet med tävlingen är att uppmärksamma kooperativt företagande – entreprenörskap som ofta möter miljö- och samhällsutmaningar snarare än att bidra till dem. Vi vill också visa på den bredd på affärsverksamheter som bedrivs i den här formen.

Juryn, utöver allmänheten, består av personer som är duktiga på företagsutveckling och kooperation. Juryns poäng vägs samman med de poäng ni ger genom omröstningen på nätet.

2020 års jury

  • Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige
  • Jan Edén, Arbetsgivareföreningen KFO
  • Mats Evergren, NyföretagarCentrum Sverige
  • Antonio Tolj, Tillväxtverket
  • Anna Tibblin, We Effect
  • Petra Pilawa, Svensk Kooperation

Tidigare vinnare

Tävlingen Årets kooperativ i Sverige  har genomförts sedan 2007 och här är tidigare års pristagare:

Frågor

Frågor om tävlingen kan besvaras av Gordon Hahn, ordförande i Coompanion Sverige.  gordon.hahn@coompanion.seFremia

coompanion årets kooperativ