Svinga bazaar

Finalist i Årets Kooperativ 2021

Appföretaget som kan få IT-jättar ur gungning. Swinga är appen som låter dig låna eller hyra grejer, tryggt och enkelt. Den hjälper oss att bekämpa klimatkrisen samtidigt som den stärker gemenskapen i samhället. Att Swinga dessutom har ambitioner som utmanar den traditionella modellen för startups och tech-sektorn gör dem till ett modernt plattformskooperativ i delningsekonomins framkant!

Fortsätt läsa >

Swinga är appen som gör det enkelt och tryggt för grannar att låna prylar av varandra – allt från verktyg och barnsaker till fritidssaker och mycket mer. Med ett innovativt men enkelt upplägg kan användarna få tag på det de behöver; snabbt och gratis eller billigt – i stort sett utan någon miljöpåverkan alls. 

Till affärsmodellen hör även uthyrning från företag och samarbeten med bostadsbolag och andra aktörer. Aktörer som på senare år visat allt större intresse för att främja delande; som ett sätt att skapa mer gemenskap, attraktiva grannskap och social hållbarhet i stort, såväl som minskad klimatpåverkan såklart. 

Den kooperativa rörelsen har genom historien visat på nya vägar för att möta samhällsutmaningar. En sådan utmaning idag är de ”digitala jättarnas” inflytande över både demokrati och integritet. IT-startups som Swinga drivs traditionellt i aktiebolagsform, ofta med stora riskkapitalister i ryggen. Swingas affärsidé bygger helt och fullt på rena delningsekonomiska principer, både för ägande, organisering och styrning. De vill vara en kooperativ förebild för hela startup-scenen genom att visa på ett mer hållbart företagande. Därför är deras nästa steg att bli ett så kallat “multi stakeholder”-kooperativ, där både anställda, användare/kunder och investerande medlemmar får sin röst hörd genom att äga tillsammans. 

Swinga visar hur demokratiskt företagande kan bygga en riktig delningsekonomi. Den där användarna själva sätter villkoren. Den där makten från ”Big Tech” kan sättas i gungning.