Tillberga Grannskapsservice

Finalist i Årets Kooperativ 2021

Med blickarna på HSB och den kooperativa tanken ville medborgarna i Tillberga tillsammans med politiken bygga upp känslan av att bo i “det goda grannskapet”. En plats och ett forum där alla kunde vara med och påverka sin omgivning. Flera andra initiativ kunde kopplas på och grunden till Tillberga GrannskapsService (TGS) föddes så 1993.

Fortsätt läsa 

TGS är en ekonomisk förening där Tillbergaborna har möjlighet att gå med som medlemmar och där man arbetar med medborgarstyrd samhällsservice. Det innebär ett brett uppdrag från Västerås Stad inom allt från omsorgsverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning, förskola, skolbarnomsorg och fritidsgård, till biblioteks- och idrottsverksamheter. Även välbesökta anläggningen Tillbergabadet finns i uppdraget.

Centralt i verksamheten är att alla skall känna sig sedda och lyssnade på samt ha möjlighet att känns sig delaktiga var och en efter sin egen förmåga. En tanke som hela tiden går igenom verksamheterna är att engagemang föder engagemang. 

Den lokala förankringen skapar unika möjligheter att få snabba effekter genom olika projekt; såsom inom miljö, värdegrund, demokratiutveckling, odling, nätverkande samt kring medborgarförslag. 

TGS ett mycket gott exempel på hur ett medborgarägt kooperativt företag kan sköta den offentliga servicen. De är ett uthålligt områdeskooperativ som i snart 30 år klarat sig genom politiska växlingar och krävande upphandlingar på ett enastående sätt. De har en mycket god förankring i lokalsamhället där hälften av alla hushåll (ca 500) är medlemmar i kooperativet och de är mycket tydliga med att de arbetar utifrån kooperativa värderingar.