Finalist i Årets Kooperativ 2022:

HRD International

Demokratiskt företagande som får mattor att flyga globalt

I den lilla byn Horred, mellan Borås och Varberg, sitter hantverkskunnandet i både väggar och händer. Det här är inte vilket mattföretag som helst. Här är det de anställda som både äger och driver tillsammans – en hållbar framgångsmodell!

Fortsätt läsa >

Rösta här >

HRD International är en medlemsägd förening som genom sitt helägda aktiebolag HRD Carpets producerar mattor och inredningsaccessoarer på en global marknad. 

Grundaren Sven Brogeby tog redan i mitten av 70-talet ett för företaget historiskt beslut. Inför sin pension valde han att sälja företaget till personalen – med kravet att alla skulle ha lika andel, oberoende av position i bolaget. Det är ett exceptionellt exempel på ägarskifte genom personalövertagande, en förebild för svenska småföretag som riskerar nedläggning i generationsskiftet vi står inför idag.

Kooperativet är demokratiskt och hållbart sedan många år. Det ägs och drivs av personalen, har god ekonomi och utökar successivt sin marknad med nya typer av återförsäljare och med export till nya länder. 

Att tänka på miljön är en självklarhet för verksamheten och man använder sig i huvudsak av certifierat material och miljömedvetna leverantörer för att ta fram långlivade produkter. Mattorna är gjorda av material som är godkänt enligt REACH och ROHS och därmed inte innehåller några miljöfarliga ämnen. Plasten kommer från grannföretaget Gislaveds Folie, ett miljöcertifierat företag. I takt med att det sker framsteg inom plastindustrin är man noggranna med att byta ut sådant som kan vara skadligt för människa och miljö.