Finalist i Årets Kooperativ 2023:

Maskinsystem i Falun AB

Räddade kvar jobben genom att personalen fick ta över

Maskinsystem är ett enastående exempel på ett personalägt kooperativ, som utmärker sig inom maskinindustrin. Genom att låta personalen ta över den tidigare ägaren Krister Källströms livsverk räddade de kvar jobben på orten.

Fortsätt läsa >

Rösta här >

Maskinsystem i Falun AB är idag ett väletablerat personalägt kooperativ som står i framkant för att leverera kreativa lösningar inom maskinindustrin. För ett antal år sedan stod företaget inför en tuff utmaning när dåvarande ägaren Krister Källström hade bestämt sig för att gå i pension. Vem skulle då ta över? 

I efterhand kan vi konstatera att ägarskiftet där personalen tillsammans gick in som delägare blev en fantastisk framgångshistoria. Med en stark inriktning på gemenskap och delat ägande har detta företag inte bara lyckats skapa en blomstrande verksamhet utan också en harmonisk och välmående arbetsmiljö. Genom att förena en stark teamanda med en passion för teknisk spetskompetens har de konsekvent lyckats överträffa förväntningarna och etablera sig som ledande inom branschen.

Idag är de 14 anställda varav 7 som också äger företaget tillsammans. Den unika ägarstrukturen skapar en arbetskultur som främjar både delaktighet, engagemang och nytänkande; något som har gjort dem till branschledande. Varje individ känner en stark känsla av ägandeskap och ansvar, vilket i sin tur ger upphov till en arbetskultur präglad av delaktighet och ömsesidigt förtroende. De anställda har en direkt påverkan på företagets beslut och framgång, vilket i sin tur skapar en stark motivation och en önskan att sträva efter det bästa. Det är en miljö där kreativitet och nytänkande spirar.

Maskinsystem utgör ett bra exempel på hur en driven ensamföretagare kan säkra att företaget får en ny skjuts in i framtiden, även efter sin pensionering. Och därmed också rädda kvar jobben på orten.