Finalist i Årets Kooperativ 2023:

Social Trade

Ekonomisk framgång och social hållbarhet går hand i hand

Social Trade är Sveriges första och enda tillsammansägda säljföretag som arbetar för människor i utanförskap. De samlar Västsveriges sociala företag under samma tak för att skapa nya jobb, större lönsamhet hos de sociala företagen och möjligheten att ta större uppdrag tillsammans.

Fortsätt läsa >

Rösta här >

Social Trade är ett framträdande exempel på kooperativ som strävar efter att skapa en varaktig positiv samhällspåverkan. Varje socialt företag som är medlem i Social Trade bidrar på ett viktigt sätt till att människor i utanförskap får en ny chans på arbetsmarknaden. 

Det gemensamt ägda kooperativet gör det möjligt för företagen att göra fler och bättre affärer, och i förlängningen bli mer livskraftiga. De senaste åren har medlemmarna tack vare sin gemensamma organisation kunnat vinna stora reserverade offentliga upphandlingar, till exempel leverans av fruktkorgar till Göteborgs stad. Genom att främja social rättvisa och inkludering på alla nivåer av sin verksamhet, har de inte bara lyckats generera ekonomisk framgång utan också främjat en kultur av ömsesidig respekt och samarbete. 

Med sina innovativa, sociala initiativ och hållbara affärsmodell har de visat att ekonomisk framgång och socialt ansvar kan gå hand i hand.