World Cooperative of the Year

World Cooperative of the Year is a way for Coompanion and We Effect to put the spotlight on amazing co-operatives around the world. And you can help choose this year’s winner! Vote for one of our three finalists.

Vote for this year's winner!

Jenin Beekeepers

PALESTINA Biodlarna som gått samman för att minska fattigdom och utanförskap.

Jenin Beekeepers uppdrag är att bygga ett starkt och effektivt ekosystem för biodlarsamhället i Palestina. De startade 2017 med 15 biodlare. Idag är 40 biodlare medlemmar i kooperativet och de erbjuder unika tjänster och produkter, både till sina medlemmar och till biodlarmarknaden. Kooperativet involverar olika samhällssegment, förbättrar det lokala produktionsförfarandet, använder lokala resurser och erbjuder internationella tjänster.

Att kooperativet har utvecklats mycket de senaste åren är mycket tack vare deltagande ungdomars engagemang. Deras kreativa mindset har bidragit starkt till att man nu använder de senaste tekniska och administrativa metoderna och uppnår unika resultat.  

Kooperativet driver olika sociala aktiviteter inom miljöfrågor och arbetar för att fler kvinnor och unga ska involveras. De stödjer även entreprenörskapsprojekt som hjälper samhället att öka inkomstkällorna som minskar fattigdom.

Covimarl

HONDURAS Bostadskooperativet skolar inte bara barn i pandemins spår, utan också män.

Covimarl är kooperativet som främjar den mänskliga rättigheten att ha ett värdigt boende. De jobbar inte enbart för sina egna medlemmar utan också med påverkan gentemot landets regering, i syfte att regeringen ska ta ansvar för denna mänskliga rättighet. Men under pandemin fick kooperativet en ny inriktning.

På grund av pandemin har myndigheterna i Honduras hållit alla skolor stängda. I och med bristen på fungerande internet blev över en halv miljon barn och unga i landet helt exkluderade från utbildningssystemet. Det här fick Covimarl att ta saken i egna händer. De beslutade att utveckla ett utbildningscenter med fri tillgång till 10 datorer med internet, virtuellt bibliotek och pedagogisk rådgivning. 35 barn från det fattigaste bostadskooperativet fick därmed möjlighet att kunna fortsätta studera trots pandemin. Något som påverkar deras möjligheter till framtida försörjning enormt, särskilt för flickor. 

Men inte nog med det. Centret erbjuder läs- och engelskakurser i egen regi och sport- och fritidsaktiviteter för de deltagande barnen. I dessa aktiviteter kräver man att män (fäder) i kooperativet är involverade och tar ansvar i barnomsorgen. Männen får också utbildning i såväl datavetenskap som kunskap i hur de kan stötta sina barn i deras utveckling.

Acovicupa och Acoviamet

EL SALVADOR Bogemenskap ger trygghet för utsatta kvinnor.

Det här är två kooperativ i El Salvador som gått samman för att lösa behovet av bostäder. Medlemmarna består till största delen av egenföretagande kvinnor inom den informella sektorn (d.v.s. hantverkare, tortilla- och godisförsäljare, hushållerskor). Några av dem är också överlevande av könsrelaterat våld, gängvåld och tvångsförflyttning. I gemenskapen i dessa kooperativ har kvinnorna hittat en fristad och ett sätt att leva säkert. En mycket innovativ modell som nu inspirerar andra kooperativ.

Medlemmarna (85% kvinnor) har arbetat för värdiga bostäder under 15 år och lärt sig att ett värdigt boende är en mänsklig rättighet som behöver försvaras. Över 500 personer har varit involverade, men många av dem har gett upp eller till och med avlidit under tiden. 

Det gemensamma målet för de två kooperativen har varit att bygga 62 hus till sina medlemmar. Nu har byggnationen av sexton miljömässigt hållbara hus påbörjats. De produceras av lokalt anskaffade och jordbaserade byggmaterial som tillverkas av medlemmarna själva. Något som anses vara mycket otraditionellt för kvinnor. Dessutom på ett sätt som ska bevara den byggnadskulturen i landet. 

Det ursprungliga behovet av bostäder har utvecklats till en process för att bygga en miljömässigt hållbar livsmiljö. Nu har elektricitet, dricksvatten, bostad, gemensamhetslokal och mark har byggts upp genom kooperativens gemensamma arbete.

coompanion årets kooperativ